Handmade 'Taper Tree' Mosaic Garden Stake - LINDSEY KENNEDY

Lindsey Kennedy
£29.00
| /

Bywiogi eich gardd gyda bonyn mosaig 'Coeden Tapr' wedi'i grefftio â llaw gan Lindsey Kennedy yn ei stiwdio yn Swydd Amwythig. Mae Lindsey yn defnyddio gwydr wedi'i dorri â llaw a theils ceramig wedi'u gosod ar fwrdd pren wedi'i orffen â growt du gradd pwll nofio gwrth-ddŵr. Mae'r mosaig 'Coeden Tapr' wedi'i osod ar roden ddur i'w angori i'r ddaear neu mewn pot planhigyn.

Yn addas ar gyfer defnydd mewnol neu allanol.

Oherwydd natur wedi'i gwneud â llaw'r eitem hon gall fod amrywiadau o ran maint ac arddull.

Maint
7cm x 1cm x 62.5cm

Deunydd
Mosaig Cyfryngau Cymysg ar bren, rhoden ddur.

Cyfarwyddiadau gofal
Mae deunyddiau mosaig a ddefnyddir yn cynnwys teils gwydr a cheramig. Mae rhai yn cael eu cyn-ffurfiwyd, mae eraill yn cael eu torri â llaw.
Mae'r byrddau cefn yn cael eu torri'n llawn o banel thermol.
Defnyddir Growt sydd yn addas ar gyfer bwll nofio ac mae'n gwrth-ddŵr.
Mae polyn gardd wedi'i osod ar wialen dur ysgafn 4mm, a fydd yn rhydu os lleoedd yn yr awyr agored. Mae hyn yn rhan o'r cynllun.
Gall pob mosaig gael ei lanhau gyda chadach llaith neu frwsio yn ysgafn gyda dwr a sebon a brwsh bach.
Gellir defnyddio'r polyn gardd dan do ac yn yr awyr agored. Mae polyn gardd yn wrth-ddŵr, ac mae iawn i'r aros y tu allan am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Ond nid oes sicrwydd iddynt fod yn ddiogel o rhew.

Wedi'i wneud gan Lindsey Kennedy