Awtistiaeth - LOUISE SPILSBURY

Cyngor Llyfrau Cymru
£8.99
| /

Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant sydd ag awtistiaeth. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Cynhwysir awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.
 
A picture book presenting an introduction to Autism which is easy for children to understand and attempts to explain what life is like for autistic children. The title is one of a series which encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. With suggestions, practical activities and advice for parents and teachers.

Product Specifications

Author: Louise Spilsbury

Publisher: Graffeg

Language: Welsh

ISBN: 9781913733728

Format: Paperback

Length: 32 pages

Size: 21cm x 19cm