Gall Merched Wneud Popeth - CARYL HART & ALI PYE

Cyngor Llyfrau Cymru
£5.99
| /

Mae yna ferched o bob lliw a llun. Gallan nhw ein rhyfeddu ni. Gallan nhw ein synnu ni. Gall merched wneud unrhyw beth yn y byd. Ac os wyt ti'n ferch... pam na wnei di roi cynnig arni! Addasiad Cymraeg o Girls Can Do Anything! gan Mari George.

There are all kinds of girls, and they are a source of wonder and surprise. Girls can do anything, and if you are a girl... have a go on all kinds of activities! A Welsh adaptation of Girls Can Do Anything! by Mari George.

Product Specifications

Author: Caryl Hart, Ali Pye

Publisher: Rilly

Language: Welsh

ISBN: 978-1849670586

Format: Paperback

Length: 32 pages

Size: 26cm x 26cm