We Go to the Gallery: A Dung Beetle Learning Guide - MIRIAM ELIA

Turnaround
£7.99
| /

Ydych chi wedi mynd â phlant i oriel yn ddiweddar? A wnaethoch chi ei chael trafferth esbonio'r gwaith iddyn nhw mewn iaith syml, plaen? Gyda'r llyfr Dung Beetle newydd hwn, gall rhieni a phlant ifanc ddysgu am gelf gyfoes, a deall llawer o'i themâu allweddol. Ymunwch â John a Susan ar eu taith gyffrous trwy'r arddangosfa gelf, lle, gyda chymorth Mam, byddant yn darganfod gwir ystyr yr holl weithiau celf gyfoes o ystafelloedd gwag, i baentiadau fagina neu gŵn chwyddadwy enfawr.

Awdur
Miriam Elia

Cyhoeddwr
Dung Beetle Press

Iaith
Saesneg

Format
9780992834913

Fformat
Clawr caled

Hyd
46 tudalennau

Maint
11.6cm x 1cm x 17.2cm