Behind Closed Doors: Sex Education Transformed - NATALIE FIENNES

Marston
£9.99
| /

Un peth rydym yn gwybod yn sicr yw bod rhyw yn bersonol: efallai mai'r peth mwyaf personol oll. Ond mae rhyw hefyd yn cael ei lunio gan y we gymhleth o rymoedd diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol y tu allan i ni ein hunain. Mae ennyn-ofn, panig moesol ac agweddau hen ffasiwn yn drech, ond os yw #MeToo wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae pa mor beryglus yw cadw sgyrsiau am ryw yn gudd o'r golwg. Mae Behind Closed Doors yn buddsoddi mewn addysg rhyw radical, gynhwysol a gonest, gan fynd â ni y tu hwnt i ddysgu am yr 'adar a'r gwenyn', i nodi anghydraddoldeb sy'n sefyll yn ffordd rhyddid rhywiol. O ddulliau atal cenhedlu i wyryfdod, caniatâd i bornograffi, trawsffobia i gamdriniaeth rywiol, mae'r llyfr yn dangos sut mae ein dymuniadau yn cael eu dylanwadu gan brosesau gwleidyddol pwerus y gellir eu trawsnewid.

Awdur
Natalie Fiennes

Cyhoeddwr
Pluto Press

Iaith
Saesneg

ISBN
9780745338736

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
160 tudalennau

Maint
12.85cm x 0.94cm x 19.84cm