Mask Off: Masculinity Redefined - JJ BOLA

Marston
£9.99
| /

Beth yw gwrywdod? Yn dominyddu'r byd o'n cwmpas, o ffrwydradau twitter Trump i drais gwn marwol, o gyfraddau hunanladdiad dynion i incels ar Reddit a 4chan, ystyrir bod gwrywdod yn 'wenwynig', 'bregus' ac 'mewn argyfwng'.

Yn Mask Off, mae JJ Bola yn datgelu gwrywdod fel perfformiad y mae dynion wedi'u cyflyru'n gymdeithasol i mewn iddo. Gan ddefnyddio enghreifftiau o draddodiadau diwylliannol y tu allan i'r Gorllewin, cerddoriaeth a chwaraeon, mae'n taflu goleuni ar naratif hanesyddol o amgylch dynoliaeth, gan ddiddymu chwedlau poblogaidd ar hyd y ffordd. Mae'n archwilio sut mae dynion LGBTQ, dynion o liw, a ffoaduriaid gwrywaidd yn profi gwrywdod mewn ffyrdd amrywiol, gan ddadlennu ei hylifedd, sut mae'n cael ei gryfhau a'i wanhau gan wahanol gyd-destunau gwleidyddol, fel y batriarchaeth neu'r dde eithaf, ac yn cael ei weld yn wahanol gan y rhai o'u cwmpas. Wrth wraidd cariad a rhyw, y llwyfan gwleidyddol, chwaraeon cystadleuol, diwylliant gangiau, a materion iechyd meddwl, mae gwrywdod yn gorwedd: mae Mask Off yn alwad frys i ddatod gwrywdod a'i ailddiffinio.

Awdur
JJ Bola

Cyhoeddwr
Pluto Press

Iaith
Saesneg

ISBN
9780745338743

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
128 tudalennau

Maint
12.85cm x 0.76cm x 19.84cm