Cover for "I am not a label'

I Am Not a Label: 34 disabled artists, thinkers, athletes and activists from past and present - CERRIE BURNELL

  • £14.99
    Pris uned Pob 
Treth yn gynwysiedig. Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Yn yr antholeg bywgraffiad hon wedi ei ddarlunio'n steilus, cwrdd â 34 o artistiaid, meddylwyr, athletwyr ac actifyddion ag anableddau, o'r gorffennol a'r presennol. O Frida Kahlo i Stephen Hawking, darganfyddwch sut mae'r ffigurau eiconig hyn wedi goresgyn rhwystrau, wedi bod yn berchen ar eu gwahaniaethau ac wedi paratoi'r ffordd i eraill trwy wneud eu cyrff a'u meddyliau weithio iddynt.

Mae'r bywgraffiadau byr hyn yn adrodd straeon pobl sydd wedi wynebu heriau unigryw nad ydynt wedi eu hatal rhag dod yn arloeswyr, newidwyr, eiriolwyr a gwneuthurwyr. Mae pob person yn ffigwr blaenllaw yn ei faes, boed yn chwaraeon, gwyddoniaeth, mathemateg, celf, breakdance neu fyd pop.

Heriwch eich rhagdybiaethau o anabledd ac iechyd meddwl gyda straeon agoriad llygad y bobl nodedig hyn:

Ludwig van Beethoven, Gustav Kirchoff, Henri Matisse, Eliza Suggs, Helen Keller,
Frida Kahlo, John Nash, Stephen Hawking, Temple Grandin, Stevie Wonder, Nabil Shaban, Terry Fox, Peter Dinklage, Wanda Diaz Merced, Emmanuel Ofosu Yeboah, Dr Victor Pineda, Farida Bedwei, Stella Young, Lady Gaga, Arunima Sinha, Naoki Higashida, Isabella Spingmuhl Tejada, Aaron Philip, Catalina Devandas Aguilar, Redouan Ait Chitt, Jonas Jacobsson, Trischa Zorn, Ade Adepitan, a Dynamo.

Awdur
Cerrie Burnell

Darlunydd
Lauren Mark Baldo

Cyhoeddwr
Wide Eyed Editions

Iaith
Saesneg

ISBN
9780711247444

Fformat
Clawr caled

Hyd
64 tudalennau

Maint
24cm x 1.4cm x 28.4cm

Oed darllen
6 – 12 mlynedd