This Book Is Anti-Racist: 20 lessons on how to wake up, take action, and do the work - TIFFANY JEWELL

Hachette UK
£8.99
| /

Enillwch ddealltwriaeth ddyfnach o'ch hunan gwrth-hiliol wrth i chi symud trwy 20 o benodau sy'n tanio mewnsylliad, yn datgelu gwreiddiau hiliaeth yr ydym yn dal i brofi ac yn rhoi'r dewrder a'r pŵer i chi ei ddadwneud. Mae pob gwers yn adeiladu ar yr un flaenorol wrth i chi ddysgu mwy amdanoch chi'ch hun a gormes hiliol. Mae gweithgaredd ar ddiwedd pob pennod yn eich cael chi i feddwl ac yn eich helpu i dyfu gyda'r wybodaeth. I gyd yr ydych angen yw beiro a phapur.

Mae'r awdur Tiffany Jewell, addysgwr gwrth-ragfarn, addysgwr ac actifydd gwrth-hiliol, yn adeiladu undod gan ddechrau gyda'r iaith y mae hi'n dewis - gan ddefnyddio geiriau niwtral o ran rhywedd i barchu pawb sy'n darllen y llyfr. Mae'r darlunydd Aurélia Durand yn dod â'r straeon a'r cymeriadau yn fyw gyda bywiogrwydd caleidosgopig.

Ar ôl archwilio cysyniadau hunaniaeth gymdeithasol, hil, ethnigrwydd a hiliaeth, dysgwch am rai o'r ffyrdd y mae pobl o wahanol hiliau wedi cael eu gormesu, o Americanwyr brodorol ac Awstraliaid yn cael eu hanfon i ysgol breswyl i fod yn 'wâr' i genhedlaeth o fewnfudwyr Caribïaidd a oedd unwaith wedi'u croesawu i'r DU dan fygythiad o gael eu halltudio gan gyfreithiau mewnfudo llym.

Dysgwch iaith ac ymadroddion i dorri ar draws ac amharu ar hiliaeth. Felly, pan glywch ficro-ymddygiad neu anfri hiliol, byddwch chi'n gwybod sut i weithredu y tro nesaf.

Ysgrifennwyd y llyfr hwn ar gyfer PAWB sy'n byw yn y gymdeithas hiliol hon - gan gynnwys y person ifanc nad yw'n gwybod sut i siarad â'r oedolion hiliol yn eu bywyd, y plentyn sydd wedi colli ei hun ar adegau yn ceisio ffitio i mewn i'r diwylliant dominyddol, y plant sydd wedi cael eu niweidio (yn gorfforol ac yn emosiynol) oherwydd nad oedd unrhyw un yn sefyll i fyny ar eu cyfer, neu ni allent sefyll i fyny drostynt eu hunain a hefyd am eu teuluoedd, athrawon a gweinyddwyr.

Gyda'r llyfr hwn, cael eich grymuso i fynd i'r afael â hiliaeth a senoffobia i greu cymuned (mawr a bach) sy'n wirioneddol anrhydeddu pawb.

Awdur
Tiffany Jewell

Darlunydd
Aurelia Durand

Cyhoeddwr
Frances Lincoln Children's Books

Iaith
Saesneg

ISBN
9780711245204

Fformat
Clawr meddal

Hyd
160 tudalennau

Maint
19.8cm x 1.3cm x 13.2cm

Oed darllen
11 - 15 mlynedd