How To Be an Antiracist - IBRAM X. KENDI

GBS / TBS
£16.99
| /

Yn y llyfr bywiog a llawn empathi dwfn hwn, mae Ibram X. Kendi, cyfarwyddwr sefydlu’r Antiracism Research and Policy Center, yn dangos, pan ddaw i hiliaeth, nad yw niwtraliaeth yn opsiwn: nes inni ddod yn rhan o’r ateb, ni allwn ond bod yn rhan o'r broblem.

Gan ddefnyddio ei roddion rhyfeddol fel athro a storïwr, mae Kendi yn helpu ni i gydnabod bod pawb, ar brydiau, yn cymryd rhan yn hiliaeth p'un a ydyn nhw'n ei sylweddoli ai peidio, a thrwy ddisgrifio gyda gostyngeiddrwydd emosiynol ei daith ei hun o hiliaeth i wrth-hiliaeth, mae'n dangos i ni sut yn lle i fod yn rym er daioni. Ar hyd y ffordd, mae Kendi yn tyllu’r holl chwedlau a thabŵs sydd mor aml yn cymylu ein dealltwriaeth, o ddadleuon ynghylch beth yw hil ac a oes gwahaniaethau hiliol yn bodoli i'r cymhlethdodau sy'n codi pan fydd hil yn croestorri ag ethnigrwydd, dosbarth, rhywedd a rhywioldeb.

Yn y broses mae'n dymchwel myth y gymdeithas ôl-hiliol ac yn adeiladu o'r ddaear i fyny yn hanfodol hyd at ddealltwriaeth newydd hanfodol o hiliaeth - beth ydyw, lle mae wedi'i guddio, sut i'w adnabod a beth i wneud amdani.

Awdur
Ibram X. Kendi

Cyhoeddwr
Bodley Head

Iaith
Saesneg

ISBN
9781847925992

Fformat
Clawr Caled

Hyd
320 tudalennau

Maint
14.4cm x 3.1cm x 22.2cm