This book is gay by Juno Dawson - Book cover - Old pride flag colours in stripes - red, orange, yellow, green, blue and purple. With white text overlaid

This Book Is Gay - JUNO DAWSON

  • £9.99
    Pris uned Pob 
Treth yn gynwysiedig. Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Llyfr doniol a pherthnasol am fod yn lesbiaidd, deurywiol, hoyw, cwiar, trawsryweddol neu dim ond yn chwilfrydig - i bawb, beth bynnag eu rhywedd na'u rhywioldeb. Mae cyn-athro PSHCE (ABCh) ac awdur clodfawr o'r oedolion ifanc Juno Dawson yn rhoi golwg heb ei sensro ar sut brofiad yw tyfu i fyny fel LGBT. Gan gynnwys tystebau gan bobl ar draws y sbectrwm rhywedd a rhywiol, mae'r llyfr gonest, doniol, cwbl gynhwysol hwn yn archwilio popeth y mae unrhyw un a feiddiodd ryfeddu erioed eisiau ei wybod - o ryw i wleidyddiaeth, sut i dynnu, ystrydebau, sut i ddod allan a mwy. Mae lluniau doniol Spike Gerrell ynghyd â thestun doniol a ffeithiol yn golygu bod hwn yn llyfr mae rhaid darllen.

Awdur
Juno Dawson

Darlunydd
Spike Gerrell

Cyhoeddwr
Hot Key Books

Iaith
Saesneg

ISBN
9781471403958

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
272 tudalennau

Maint
12cm x 19.5cm

Oed Darllen
13 - 15 mlynedd