Queer: A Graphic History - MEG-JOHN BARKER

GBS / TBS
£13.99
| /

Mae'r actifydd-academydd Meg-John Barker a'r cartwnydd Jules Scheele yn goleuo hanes meddwl cwiar a gweithrediad LGBTQ + yn y nofel raffig ffeithiol arloesol hon.

O wleidyddiaeth hunaniaeth a rolau rhywedd i fraint a gwaharddiad, mae Queer yn archwilio sut y daethom i edrych ar ryw, rhywedd a rhywioldeb yn y ffyrdd yr ydym yn gwneud; sut mae'r syniadau hyn yn cael eu clymu â'n diwylliant a'n dealltwriaeth o fioleg, seicoleg a rhywoleg; a sut y bu dadleuon a heriwyd y safbwyntiau hyn.

Ar hyd y ffordd rydym yn edrych ar dirnodau allweddol sy'n newid ein persbectif o'r hyn sy'n 'normal' - barn Alfred Kinsey o rywioldeb fel sbectrwm, barn Judith Butler o ymddygiad ar sail rhywedd fel perfformiad, y ddrama Wicked, neu'r momentau yn Casino Royale pan fyddwn ni'n gwahodd i weld James Bond gyda'r math o syllu o awydd sydd fel arfer wedi'i gyfeirio at gyrff benywaidd yn y cyfryngau prif ffrwd.

Wedi'i gyflwyno mewn arddull hynod gafaelgar a ffraeth, mae hwn yn bortread unigryw o'r bydysawd o feddwl cwiar.

Awdur
Meg-John Barker

Darlunydd
Jules Scheele

Cyhoeddwr
Icon Books Ltd

Iaith
Saesneg

ISBN
9781785780714

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
176 tudalennau

Maint
17.53cm x 1.02cm x 25.15cm