The Descent of Man - GRAYSON PERRY

GBS / TBS
£8.99
| /

Mae Grayson Perry wedi bod yn meddwl am wrywdod - beth ydyw, sut mae'n gweithredu, pam y credir bod bechgyn bach wedi'u gwneud o wlithod a malwod - ers pan oedd yn fachgen. Nawr, yn y llyfr doniol ac angenrheidiol hwn, mae'n troi o gwmpas i edrych ar ddynion â llygad clir a gofyn, pa fath o ddynion fyddai'n gwneud y byd yn lle gwell, i bawb?

Beth fyddai'n digwydd os byddem yn ailfeddwl y fersiwn hen, 'macho', goroedol o ddynoliaeth, ac yn croesawu syniad gwahanol o'r hyn sy'n gwneud dyn? Ar wahân i roi'r gorau i'r straen ysgogol coronaidd o bob amser bod yn 'gywir' a'r opsiynau cwpwrdd dillad newydd helaeth, gallai'r budd gwirioneddol fod y bydd gwrywdod sydd newydd ei ffitio yn caniatáu i ddynion gael perthnasoedd gwell - a dyna hapusrwydd, ie?

Mae Grayson Perry yn cyfaddef nad yw'n rhydd rhag y stereoteipiau ei hun - fel y dywed y seicdreiddwyr, 'os byddwch chi'n ei weld, mae gennych chi ef' - a'i feddyliau ar bopeth o bŵer i ymddangosiad corfforol, o emosiynau i Faniffesto newydd i Ddynion, yn cael eu saethu drwodd gyda gonestrwydd, tynerwch a'r gred bod, er mwyn i bawb elwa, rhaid uwchraddio gwrywdod fod yn rhywbeth y mae dynion yn penderfynu ei wneud eu hunain. Nid oes ganddynt ddim i'w golli ond eu hansicrwydd.

Awdur
Grayson Perry

Cyhoeddwr
Penguin

Iaith
Saesneg

ISBN
9780141981741

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
160 tudalennau

Maint
19.8cm x 0.9cm x 12.9cm