Cerdyn Cyfarchion Iaith Gymraeg 'Wedi Dyweddio' - FOLIO

Folio
£2.75
| /

Dathlwch gariad gyda'r cerdyn dyweddïad iaith Cymraeg hardd yma.

Wag y tu mewn ar gyfer eich neges eich hun.

Cyfieithiad
Wedi Dyweddio - Engaged

Caru - Love

Mi gerddaf gyda thi - I'll walk with you

Llongyfarchiadau - Congratulations

Maint
12cm x 17cm

Deunydd
Argraffwyd ar y papur ardystiedig FSC gorau GF Smith a'i becynnu gydag amlen kraft 120g o ansawdd uchel.

Dyluniwyd gan Ian Owen

Cynhyrchwyd gan Folio