Plât Cerameg 'Illusionary Boat Ride' - ART WOW

Art Wow
£10.50 £17.50
| /

Wedi'i ddylunio gan yr artist gludwaith swrrealaidd Maya Mladenovic, mae'r plât cerameg 8" sydd wedi'i argraffu â llaw hardd hwn yn cynnwys gludwaith 'Illusionary Boat Ride'.

Mae'r plât yn addas i'w ddefnyddio gyda bwyd ysgafn, e.e. cacen. Ni chynghorir defnyddio cyllyll a ffyrc nag offer gyda'r plât oherwydd y risg o grafu'r wyneb printiedig.

Dylai platiau gael eu golchi â llaw a'u trin yn ofalus.

Ddim yn ddiogel i'r peiriant golchi llestri na'r ficrodon.

Maint
20.5cm [8"]

Deunydd
Cerameg

Cynhyrchwyd gan Art Wow

Dyluniwyd gan Taudalpoi