Cover for 'We are all Greta' - Cartoon illustration of Greta wearing her trademark yellow coat and plaited pigtails stood on a hill with a pale sum rising behind the summit. Greta is holding a placard with the title of the book written on it.

We Are All Greta: Be Inspired to Save the World - VALENTINA GIANNELLA

  • £9.99
    Pris uned Pob 
Treth yn gynwysiedig. Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Dilynwch ôl troed yr actifydd Swedaidd arddegol ac ymgeisydd Gwobr Heddwch Nobel yn We Are All Greta ac ymunwch â'r genhadaeth fyd-eang i achub ein planed rhag newidiadau hinsawdd. Mae Greta Thunberg, awdur NO ONE IS TOO SMALL TO MAKE A DIFFERENCE, wedi cyfeirio sylw oedolion a'i chyfoedion fel ei gilydd at faterion sy'n hanfodol i ddyfodol y blaned, ac mae pennau hyd yn oed y plant ieuengaf wedi'u llenwi â chwestiynau. CYNHESU BYD EANG, YR EFFAITH TŶ GWYDR, TANWYDD FOSSIL - beth maen nhw i gyd yn ei olygu? Beth yw bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy? Pwy sy'n astudio'r newidiadau sy'n digwydd yma ar y Ddaear? Pa ffynonellau sy'n ddibynadwy? Pa gamau y gallaf eu cymryd? Mae WE ARE ALL GRETA yn nodi'r syniadau sylfaenol sy'n ofynnol i ddeall newid hinsawdd, wedi'u hegluro mewn ffordd wyddonol a hygyrch ac wedi'u tynnu o'r ffynonellau mwyaf awdurdodol. Gyda phennod ar eiriau allweddol a gwefannau i'ch helpu chi i ddeall newid hinsawdd a rhestr o wefannau i ymweld â nhw am fwy o wybodaeth, mae hwn yn llyfr i bobl ifanc, i rieni, i neiniau a theidiau ac unrhyw un sy'n gorfod ateb cwestiynau uniongyrchol a brys am beth rhaid ei wneud i amddiffyn ein byd.

Awdur
Valentina Giannella

Darlunydd
Manuela Marazzi

Cyhoeddwr
Laurence King Publishing

Iaith
Saesneg

ISBN
9781786276131

Fformat
Clawr Meddal

Hyd
128 tudalennau

Maint
17cm x 21cm

Oed darllen
11 - 14 mlynedd